Štátna správa SR nemá dizajn

Samostatná Slovenská republika vznikla v roku 1993 rozdelením Československa. Pochopiteľne tým vznikla potreba pre novú vizuálnu identitu a spôsob, akým sa vizuálne odlíšiť od bývalého Československa. Pre slovenských grafických dizajnérov to mohla byť príležitosť, ako navrhnúť slovenskú vizuálnu identitu od nuly, tak ako bolo pre Oscara Niemayera projektovanie brazílskeho hlavného mesta Brasilia na zelenej lúke. Bohužial, táto obrovská príležitosť nebola využitá a ani po skoro 20 rokoch od vzniku samostatnej republiky neexistuje kvalitná a reprezentatívna jednotná vizuálna identita slovenskej štátnej správy. Dnes už môžme iba polemizovať nad dôvodmi, prečo táto príležitosť ostala nevyužitá. Mohlo to byť pre nedostaok politickej vôle a záujmu, v prvých rokoch existencie samostatného Slovenska boli v programe politikov iné témy ako vizuálna identita. V tom čase to mohlo byť aj nedostatkom odborníkov – grafických dizajnérov orientujúcich sa na korporátnu identitu. Možnou príčinou mohol byť aj fakt, že v tom čase úloha vytvorenia slovenskej vizuálnej identity nebola považovaná za úlohu pre grafického dizajnéra, ale skôr pre heraldika. V súčasnej dobe štátna správa na Slovensku, podobne ako v Českej republike, nemá jednotné riešenie vizuálnej identity. Jednotlivé ministerstvá používajú rôzne logá alebo slovenský štátny znak
s typografiou. Mnohé ministerstvá používajú dokonca viacej verzíí svojho loga.

Štátny znak a typografia ako základ
Ústredná štátna správa SR pozostáva z 13 ministerstiev a 9 ostatných ústredných orgánov štátnej správy, každé z nich má svoje vlastné logo resp. logotyp. Podľa typu loga je možné ministerstvá rozdeliť do 4 skupín:
1. skupina – štátny znak (9 ministerstiev),
2. skupina – vlastný heraldický znak (2 ministerstvá),
3. skupina – vlastné logo (2 ministerstvá),
a do 4. skupiny patria ministretsvá ktoré používajú dve verzie – štátny znak alebo vlastné logo (4 ministerstvá). Táto “logo schyzofrénia” sa prejavuje tým, že v médiách sa prezentuje svojim vlastným logom (umiestneným napr. na prezentačných stenách počas tlačových konferencií), ale na svojej internetovej stránke sa prezentuje logom pozostávajúcom zo štátneho znaku a typografie.

Logotypy so štátnym znakom sa vyznačujú nejednotnosťou, v typografii, každé ministretsvo používa iný font (dokonca v logotype prezidentskej kancelárie je použitý Arial) a spôsob zalomenia. Ani farebnosť znaku nie je jednotná, skoro v každom logotype je použitý iný otieň modrej a červenej. Zákon o štátnych symboloch totiž presne nedefinuje farebné hodnoty (CMYK, PANTONE alebo RGB) štátneho znaku. Niektoré logotypy obsahujú štátny znak s čiernou obrysovou linkou, niektoré bez alebo len v obrysovej linke.

Ministerstvá väčšinou na tvorbu svojích lôg nevypisujú verejné ani výberové súťaže na výtvarný návrh, zadávajú ich priamym zadaním, alebo na základe prieskumu trhu rôznym agentúram. Autori lôg slovenských ministetrstiev tak zostávajú väčšinou v anonymite. Výnimkou je Ministerstvo hospodárstva. Nové logo tohto ministerstva vzniklo krátko po nástupe nového ministra Juraja Miškova a bolo vytvorené v reklamnej agentúre MUW Satchi & Satchi, autorom bol Rasťo Uličný. Zakázka však bola zadaná priamym zadaním teda bez súťaže o výtvarný návrh. Ministerstvo svoje rozhodnutie o priamom zadaní obhajovalo tým, že logo bolo vytvorené bez nároku na honorár, ako prejav podpory k jeho novej práci.

Ministerstvo kultúry v roku 2007 predstavilo nové logo. Tvorí ho piktogram znázorňujúci profil antickej hlavy s vavrínovým vencom na hlave a názov ministerstva v bezserifovej typografii. Nebola však usporiadaná súťaž o výtvarný návrh, ale ministerstvo priamo oslovilo agentúru s najnižšou cenovou ponukou na základe prieskumu trhu. Takýto spôsob výberu logotypu pre hlavnú kultúrnu inštitúciu, kde nerozhoduje výtvarná a dizajnérska kvalita, ale čo najnižšia cena, je viac ako neodborný. Momentálne sa Ministerstvo kultúry v hlavičke svojej internetovej stránky prezentuje logom s antickým profilom ale pri finančnej podpore rôznych kultúrnych projektov sa prezentuje logom pozostávajúceho iba zo štátneho znaku v obrysovej linke a typografie.

Ministerstvo životného prostredia používa na svoju prezentáciu znak so štylizáciou trojvršia, na ktorom stojí zelený stromček. Vyjadrenie vtedajšieho (2007) hovorcu rezortu Petra Vyšvádera, že to vlastne nie je ani oficiálne logo „Používame ho, lebo je to taký milý obrázok, je tam zelená farba, kruhy pripomínajú vodu.“ znie priam komicky.

V posledných rokov niektoré ministerstvá opustili svoje vlastné logá a nahradili ich štátnym znakom a názvom ministerstva (napr. Ministerstvo kultúry). Ale ako je vyššie uvedené, okrem štátneho znaku ich nič vizuálne nespája a nemožno hovoriť o jednotnej vizuálnej identite. Z toho vyplýva, že jednotná vizuálna identita štátnej správy SR pre politikov nie je témou hodnou ich pozornosti. Zatiaľ.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s